Podjetje Geodeti, d.o.o., Grosuplje

Podjetje GEODETI, d.o.o, Grosuplje nudi celovite geodetske storitve. Le-te zajemajo:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija (delitev parcele in združitev parcel)
 • Izravnava meje
 • Označitev meje
 • Geodetski načrt (posnetek terena)
 • Zakoličenje objektov
 • Sprememba vrste rabe
 • Evidentiranje stavbe
 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)
 • Vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris vodov GJI)
 • Inženirska geodezija
 • Odmere dolžinskih objektov
 • Izdelava identifikacijskih potrdil

Osnovni podatki

Polni naziv: GEODETI družba za geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Grosuplje

Skrajšani naziv: GEODETI, d.o.o., Grosuplje


Naslov: Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje

Tel: (01)7860-797

Email: info@geodeti.si


Transakcijski račun: 03108-1087433146

Identifikacijska številka za DDV: SI 95384804

Matična številka: 1423118

Kupujete nepremičnino?
Pred nakupom lahko z našo pomočjo preverite pravni status nepremičnine in se izognete pastem, ki so že prizadele prenekaterega kupca nepremičnine!
Pustite, da vam svetujejo naši strokovnjaki!

 


Stopite v stik z nami