INŽENIRSKA GEODEZIJA

V področje inženirske geodezije spadajo sledeče geodetske storitve:

  1. Izvajanje zakoličb stavb in infrastrukturnih objektov ter izdelava zakoličbenih elaboratov
  2. Spremljanje in določitev mas pri zemeljskih delih (vkopi/nasipi)
  3. Izvajanje opazovanj pomikov in deformacij objektov

Vprašajte nas