Ikona za storitev ParcelacijaPARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je geodetska storitev - oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Parcelacija

OPOZORILO: Zakon o evidentiranju nepremičnin (UL RS 47/2006) določa, da mora pred evidentiranjem delitve parcele biti urejen del meje, ki se je dotika novi del meje, ki nastane z delitvijo. V primeru, da nimate urejene meje si poglejte še izračun ureditve meje. V primeru (skici) zgoraj se v postopku parcelacije določita mejnika z oznako 6 in 7, poleg tega pa je potrebno v postopku ureditve meje določiti še mejnike z oznakami 2, 3, 4 in 5, ki so pogoj za izvedbo parcelacije.

Parcelacija

Vprašajte nas