Ikona za storitev Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

VRIS V ZBIRNI KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (VRIS OMREŽJA GJI)

Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture (vris objektov) se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje za vris omrežja gospodarske javne infrastrukture v Zbirni kataster omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture.

Za geodetske meritve in vris objektov v zbirni kataster stavb GJI uporabljamo GPS (Global Positioning System) sprejemnik visoke natančnosti.

Vprašajte nas